2019 m. gruodžio 20 d. tarp pareiškėjo - M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas ir Europos socialinio fondo agentūra (Esfa) buvo pasirašyta pirmoji projekto „Sidabrinė linija“ Kėdainiuose: pagalba senjorų, neįgaliųjų ir pabėgėlių integracijai į visuomenės gyvenimą“ vykdymo sutartis, kuri bus įgyvendinama pagal Kėdainių miesto VVG 2016-2023 m. vietos plėtros strategiją.

Paramos gavėjas įsipareigojo įgyvendinti vietos projektą prisidedant prie senjorų, neįgaliųjų bei pabėgėlių socialinės integracijos gerinimo Kėdainių mieste, organizuojant jiems kultūrinius, edukacinius renginius bei socialinių paslaugų teikimą „Sidabrinės linijos“ telefonu, skatinant dalyvius įsitraukti į savanorišką veiklą.


Projektas buvo pateiktas pirmuoju kvietimu teikti vietos projektų paraiškas pagal VPS veiksmą Nr. 1.2.1 „Kultūrinių, edukacinių veiklų organizavimas (įskaitant pabėgėlių integraciją ir organizacijų bendradarbiavimą su kitų VVG organizacijomis)“.


Sveikiname pareiškėją ir linkime sklandaus projekto įgyvendinimo!