Preliminari kvietimo Nr. 1 data: 2019-04/05 mėn*. Planuojama projektų trukmė - 24/36 mėn* (*-informacija gali keistis).

Preliminari Kvietimo Nr. 2 data: 2020-02/03 mėn*. Planuojama projektų trukmė iki 24 mėn* (*-informacija gali keistis).

 

Kvietimai bus organizuojami šiems veiksmams:

1.1.1. Socialinę atskirti patiriančių asmenų ir jų šeimos narių, iš socialinės rizikos šeimų, socialinių įgūdžių ugdymas.

1.1.2. Socialinę atskirti patiriančių asmenų ir jų šeimos narių užimtumo veiklų (sporto, dienos stovyklų, socialinių įgūdžių ugdymo mokymų, dalyvavimo įvairiose sociokultūrinėse ir kt. veiklose) organizavimas.

1.2.1.  Kultūrinių, edukacinių veiklų organizavimas (įskaitant pabėgėlių integraciją ir atskirų organizacijų bendradarbiavimą su kitų VVG organizacijomis).

1.2.2. Informacijos sklaida ir tarpininkavimas gaunant socialines bei kitas paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims.

2.1.1. Naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių teikimas ekonomiškai neaktyviems asmenims.

2.1.2. Konsultavimas, tarpininkavimas įdarbinant ekonomiškai neaktyvius asmenis.

2.2.1. Savarankiškų priemonių verslui pradėti ir vystyti suteikimas jauno verslo subjektams.

2.2.2. Verslo konsultavimo, informavimo, metodinės pagalbos ir kitų paslaugų aktualių verslui teikimas jauno verslo subjektams.