ES PARAMOS GALIMYBĖS KĖDAINIŲ MIESTUI

d7a 8398

2022 m.

Kėdainių miesto VVG įgyvendindama projektą ,,Mes galim: susitarti, bendradarbiauti, savanoriauti!” kviečia kėdainiečius dalyvauti visose veiklose.

Šiuo projektu siekiama stiprinti Kėdainių miesto VVG vietos plėtros strategijos projektų vykdytojų ir kitų juridinių asmenų institucinius gebėjimus, bendradarbiavimą, siekti ilgalaikės strateginės partnerystės, spręsti bendruomenei aktualius klausimus bei populiarinti savanorišką veiklą. Projekto metu bus organizuojami 4 teoriniai - praktiniai ir 1 išvažiuojamieji mokymai, bei apskrito stalo diskusija.

Planuojami mokymai:

- 2022.08.12d. „Efektyvi komunikacija ir pozityvus mąstymas bendraujant“, lektorius - V. Pikčiūnas;

- 2022.08.26d. ,,Viešas kalbėjimas ir oratorystė", lektorius - A. Jarašiūnas;

- 2022.09.29d. Išvažiuojamieji gerosios patirties mokymai į Pakruojo miestą. Organizatorius - Pakruojo miesto VVG.

-2022.10.27d. ,,Subjektyvios gerovės veiksniai", lektorius - dr. B. Gruževskis.

- 2022.11.11d. ,,Bendruomeniškumas ir savanorystė. Kaip vėl norėti veikti?", lektorius - P. Godvadas.

!!! Dalyvių skaičius - ribotas, todėl būtina išankstinė dalyvių registracija el.p: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.;

 Projektas finansuojamas Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, 2022-07-29d. Sutarties Nr. NVP-498.

HERBAS 3


2021 m.

Kėdainių miesto vietos veiklos grupė (toliau -VVG) įgyvendina projektą „Komunikacija ir viešinimas: ryšių su vietos bendruomene stiprinimas“ ir organizuoja projektinių veiklų vykdymą, mokymus, skirtus VVG vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams.

Projekto Tikslas – didinti Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2016–2022 m. vietos plėtros strategijos ir vykdomų projektų žinomumą, taip užtikrinant vykdomų projektų skaidrumą ir vietos bendruomenės bei galimų pareiškėjų palaikymą bei įsitraukimą.

 

Kėdainiečiams mokymai organizuojami spalio 11 ir 19 d. nuo 13 val.;

1). „Google įrankiai nuotoliniam darbui“, dalyvių skaičius iki 25 dalyvių.

2). „Projekto viešinimo plano rengimas“/„Kūrybinio teksto rašymas“/„Rekomendacijos efektyviam projekto viešinimui“, dalyvių skaičius iki 25 dalyvių. Mokymų dalyviai privalo turėti galimybių pasą!

Vietų skaičius - ribotas, todėl būtina išankstinė dalyvių registracija el.p: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. iki 2021-10-10 d.

Primename, jog savo dalyvavimu dalyviai patvirtina sutikimą fotografuoti ir kitą info medžiagą viešinti socialiniuose tinkluose, interneto svetainėse.

Projektas finansuojamas Kėdainių rajono savivaldybės lėšomis.

 

Kviečiame aktyviai dalyvauti!


 

HERBAS 3

 

2020 m. 

 

Viešųjų pirkimų mokymai projektų vykdytojams (2020-07 mėn.)

Kėdainių miesto VVG 2020 m. liepos mėn. 8d. organizuoja Viešųjų pirkimų mokymus vietos projektų vykdytojams.

Mokymų tikslas: padidinti kompetencijas ne didelę praktinę darbo su viešaisiais pirkimais patirtį turintiems asmenims, dalyvaujantiems viešųjų pirkimų procese.

Planuojamas dalyvių skaičius –  20 dalyvių, būtina išankstinė dalyvių registracija el.p: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. iki 2020-06-30 d.

 

Maloniai kviečiame dalyvauti!

 

HERBAS 3

 ----------------------------------------------------------------

2020 m.

III Kvietimo metu bus organizuojami mokymai-konsultacija būsimems vietos plėtros pareiškėjams ir vykdytojams. Mokymų tikslas – suteikti žinias ir gebėjimus, būtinus paruošti kokybišką projektinį pasiūlymą, pagal Veiksmą 1.2.2. Informacijos sklaida ir tarpininkavimas gaunant socialines bei kitas paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims.

Konsultacija vyks: 2020 m. kovo mėn. 25 d. nuo 10 val. adresu: Pirmūnų g. 13A, Kėdainiai.

Būtina išankstinė dalyvių registracija el.p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.Daugiau informacijos teikiama telefonu: +370 677 72888.

*Mokymai organizuojami pagal projekte „Kėdainių miesto plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ (Nr. 08.6.1.-ESFA-T-910-12-0006) numatytas veiklas. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

esfa

2019 m.

II Kvietimo metu bus organizuojami mokymai būsimems vietos plėtros pareiškėjams ir vykdytojams.

Mokymų tikslas – suteikti žinias ir gebėjimus, būtinus paruošti kokybišką projektinį pasiūlymą, pagal veiksmus:

2.1.1. Naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių teikimas ekonomiškai neaktyviems asmenims.

2.1.2. Konsultavimas, tarpininkavimas įdarbinant ekonomiškai neaktyvius asmenis.

2.2.1. Savarankiškų priemonių verslui pradėti ir vystyti suteikimas jauno verslo subjektams.

2.2.2. Verslo konsultavimo, informavimo, metodinės pagalbos ir kitų paslaugų aktualių verslui teikimas jauno verslo subjektams.

Planuojamos mokymų datos:

2019 m. rugsėjo mėn. 11,18 ir spalio 8d. Seminarai vyks nuo 10 iki 14val. adresu: Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos patalpose, Josvainių g. 40 Kėdainiai.

Būtina išankstinė dalyvių registracija el.p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Daugiau informacijos teikiama telefonu: +370 677 72888.

*Mokymai organizuojami pagal projekte „Kėdainių miesto plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ (Nr. 08.6.1.-ESFA-T-910-12-0006) numatytas veiklas. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

esfa

2019m. I Kvietimo mokymai būsimiems vietos plėtros pareiškėjams ir vykdytojams

Mokymų tikslas – suteikti žinias ir gebėjimus, būtinus paruošti kokybišką projektinį pasiūlymą, pagal veiksmus:

1.1.1. Socialinę atskirti patiriančių asmenų ir jų šeimos narių, iš socialinės rizikos šeimų, socialinių įgūdžių ugdymas.

1.1.2. Socialinę atskirti patiriančių asmenų ir jų šeimos narių užimtumo veiklų (sporto, dienos stovyklų, socialinių įgūdžių ugdymo mokymų, dalyvavimo įvairiose sociokultūrinėse ir kt. veiklose) organizavimas.

1.2.1.  Kultūrinių, edukacinių veiklų organizavimas (įskaitant pabėgėlių integraciją ir atskirų organizacijų bendradarbiavimą su kitų VVG organizacijomis).

1.2.2. Informacijos sklaida ir tarpininkavimas gaunant socialines bei kitas paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims.

Mokymai  vyks: 2019 m. gegužės mėn. 3, 7, 23, 24 d. ir birželio mėn. 6, 11 d.

Būtina išankstinė dalyvių registracija el.p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.; Daugiau informacijos teikiama telefonu: +370 677 72888

*Mokymai organizuojami pagal projekte „Kėdainių miesto plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ (Nr. 08.6.1.-ESFA-T-910-12-0006) numatytas veiklas. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

esfa

Dėmesio! Vyks mokymai 2016. 11 mėn.

Įgyvendinant projekto ,,Kėdainių m. VVG 2016-2023 m. VPS vykdytojų institucinių gebėjimų stiprinimas“ veiklas, kurias dalinai finansuoja – Kėdainių rajono savivaldybė 2016 m. lapkričio mėn. būsimiems Kėdainių miesto VVG pareiškėjams vyks 3 dienų mokymai - seminarai projekto idėjos generavimo, finansinio plano sudarymo bei įvairių paraiškų pildymo klausimais. Pirmasis seminaras vyks 2016-11-22d. Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos patalpose, adresu: Josvainių g. 40 Kėdainiai, nuo 9 iki 17 val.

Kviečiame dalyvius registruotis iki 2016-11-20d. el.p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., plačiau informacija teikiama telefonu: +370 677 72888.