KĖDAINIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS ĮSTEIGIMAS

2015 m. birželio 11 d. pasirašyta VVG steigimo sutartis. Kėdainių miesto vietos veiklos grupės (toliau VVG) steigėjai:
   Kėdainių rajono savivaldybės administracija;
   Asociacija Kėdainių senamiesčio bendruomenė;
   Asociacija Kėdainių trečiojo amžiaus universitetas;
   UAB „Ergasa“.

2015 m. liepos 3 d. Kėdainių miesto vietos veiklos grupė įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.


Kėdainių miesto VVG steigimo tikslas – pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius, pagal savo veiklos kompetenciją ir galimybes skatinti Kėdainių miesto plėtrą, bei aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant miesto plėtros planus bei programas.


KĖDAINIŲ MIESTO VVG VALDYMO STRUKTŪRA:

  •  Visuotinis susirinkimas
  •  Kėdainių miesto VVG pirmininkas
  •  Kėdainių miesto VVG valdyba

KĖDAINIŲ MIESTO VVG PRISTATYMAS (rasite čia)


BENDRADARBIAVIMAS

Vienas iš VVG įsteigimo tikslų ne tik atstovauti vietos gyventojų poreikius ir lūkesčius, bet ir skatinti bendradarbiavimo veiklas ir, veikiant kartu spręsti miesto socialines, ekonomines, užimtumo ir kitas problemas, bei didinti socialiai pažeidžiamų grupių asmenų įsitraukimą į bendras veiklas.

Kėdainų miesto VVG strategijos parengimas ir įgyvendinimas bus vykdomas glaudžiai bendradarbiaujant su trijų šalių partneriais: bendruomeninėmis organizacijomis ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, verslo struktūroromis ir (ar) įmonėmis bei Kėdainių rajono savivaldybės atstovais.

2016 m. Kėdainių miesto VVG pasirašė bendradarbiavimo sutartis su Panevėžio, Jonavos ir Raseinių miestų vietos veiklos grupėmis.


KĖDAINIŲ ŽINIOSE ŽIŪRĖKITE:

Kėdainių miesto seniūnijos bendruomenės rinkosi į advento vakaronę:
https://youtu.be/0a5_KH64rmQ?t=596

Kėdainių miesto VVG nariai mokosi rašyti projektus (2016-11-22):
https://youtu.be/NE3YqqAWIMY?t=700

Vietos bendruomenių metus kėdainiečiai pažymėjo įspūdinga kelione į Vengriją:
https://youtu.be/V4oyaqloMoI?t=390

Kėdainių miesto VVG dalyvavo tarptautinėje vietos bendruomenių šventėje:
https://youtu.be/V4oyaqloMoI?t=391

Kėdainių miesto VVG aptarė parengtą strategiją:
https://youtu.be/maRaw-IyUxM?t=64

Kėdainių miesto VVG konsultuoja būsimus pareiškėjus (2015-01-15):
https://youtu.be/vNbY6OEP9W8?t=48

Kėdainių mieste kuriasi vietos veiklos grupė:
https://youtu.be/I2ZHn1XLhiU?t=45


ŽINIASKLAIDA APIE MUS RAŠO:

 

Vyko VVG tinklo susirinkimas:

http://www.kedainietis.lt/naujienos/naujienos/vyko-miestu-vietos-veiklos-grupiu-tinklo-susitikimas-18426/

Susitikimas su Kėdainių miesto bendruomenėmis
http://www.kbca.lt/articles/view/1397

Bendruomenės nori aiškumo:

http://muge.eu/bendruomenes-nori-aiskumo/

VVG strategijai tikisi gauti 1,5 mln. eurų:
http://kedainietis.lt/naujienos/naujienos/vvg-strategijai-tikisi-gauti-15-mln.-euru/

Pristatytas miesto VVG strategijos projektas:

http://muge.eu/pristatytas-miesto-vvg-strategijos-projektas/

Kėdainių miesto VVG imasi strategijos rengimo:

http://muge.eu/kedainiu-miesto-vvg-imasi-strategijos-rengimo/

Strategijos rengėjai laukia pasiūlymų:

http://muge.eu/strategijos-rengejai-laukia-pasiulymu/

Tiems, kuriems rūpi Kėdainių ateitis:

http://www.kedainietis.lt/m/news/naujienos/tiems-kuriems-rupi-kedainiu-ateitis/

Startuoja Kėdainių miesto vietos veiklos grupė:

http://muge.eu/startuoja-kedainiu-miesto-vietos-veiklos-grupe/

LR VRM kviečia Vietos veiklos grupes teikti vietos plėtros strategijas:

http://www.esf.lt/lt/news/view/id.1491/

Pasirašyta Kėdainių miesto VVG steigimo sutartis:

 http://www.kedainietis.lt/naujienos/naujienos/pasirasyta-kedainiu-miesto-vvg-steigimo-sutartis-13039/

Miesto VVG steigimas – finišo tiesiojoje:

http://muge.eu/miesto-vvg-steigimas-finiso-tiesiojoje/