448654803 1601207927116701 3582181645163607652 n

Šiandien Kėdainiuose vyko mokymai miestų vietos veiklos grupėms dėl ES 2021-2027 m. finansavimo laikotarpio Strategijų rengimo, tema: ,,Vietos plėtros strategijų rengimas ir vertinimas“, kuriuos organizavo LR VRM ir CVPA atstovai. Mokymų metu buvo pristatyta aktualiausia informacija apie neseniai pasikeitusias vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisykles, aptarti kiti aktualūs klausimai.

Pirmoje dalyje, VRM ES investicijų ir tarptautinių programų departamento direktorė Lina Šemetulskytė pristatė pagrindinius pakeistų VPS rengimo ir atrankos taisyklių akcentus. Buvo kalbėta dėl VPS vertinimo ir atrankos taisyklių supaprastinto administracinio bei naudos ir kokybės vertinimo kriterijų, dėl įvestos maksimalios VPS ribos (iki 1 mln. Eur.) ir ribos ERPF lėšoms (iki 30 proc.), o minimali vertė išliko nepakitusi (nuo 500 tūkst. Eur.). 

Antroje mokymų dalyje, ES investicijų ir tarptautinių programų departamento vyresnysis patarėjas Laimonas Gailius apžvelgė su Strategija teikiamų pridedamų dokumentų svarbą, kuriuos reglamentuoja Taisyklės ir galimą rengiamos Strategijos biudžeto formavimo principą bei vertinimo kriterijus ir kitus aktualius klausimus.

Trečiojoje renginio dalyje, CPVA ekspertas Gediminas Česonis pristatė VPS formos pildymo akcentus, SSGG analizės svarbą ir susietumą su parengtu dokumentu ir kitus svarbiausius vertinimo aspektus. Kilus diskusijai renginio metu buvo išsamiai atsakyta į visus dalyvių rūpimus klausimus.

Dėkojame pranešėjams už išsamius atsakymus į visus užduotus klausimus, vertingus pavyzdžius bei glaudų bendradarbiavimą su vietos veiklos grupėmis. Tikėtina, jog šių mokymų dėka dalyvių vietos plėtros strategijos bus parengtos žymiai kokybiškiau.

IMG 8256 2

Kėdainių miesto VVG informacija