448654803 1601207927116701 3582181645163607652 n

Rugsėjo 21 d. Kėdainių miesto vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo metu išrinkta nauja 2023-2027 m. valdyba. Pilietinės visuomenės sektorių atstovaus: Darius Šulcas, Mantas Patkauskas ir Rita Stakniūnienė. Verslo sektorių: Ramunė Gustienė, Lenas Rimas ir Audrius Stašaitis.

Vietos valdžią: Ingrida Nepliupšienė, Sandra Buinovskienė ir Justina Koriznaitė.

visuotinis

Sveikiname naujos kadencijos valdybos narius ir Joną Janulį, išrinktą VVG revizoriumi. Visiems linkime atsakingai eiti patikėtas pareigas, taip pat ryžto ir motyvacijos, atstovaujant būsimų vietos projektų pareiškėjų interesus bei įgyvendinant Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2023-2029 m. vietos plėtros strategiją!

asai 2

Kėdainių miesto VVG informacija