448654803 1601207927116701 3582181645163607652 n

Kėdainių miesto vietos veiklos grupė (toliau – MVVG) kviečia Kėdainių miesto seniūnijos gyventojus prisidėti rengiant Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2023 - 2027 m. vietos plėtros strategiją. Kviečiame visuomenę dalyvauti vietos gyventojų poreikių tyrime, kurio metu bus identifikuojamos socialinėje atskirtyje esančių gyventojų problemos ir poreikiai, užimtumo bei ekonominio aktyvumo (smulkaus verslo ir socialinio verslo) didinimo galimybės Kėdainių mieste.

Prašome atsakyti į visus anketoje pateiktus klausimus, kurie padės nuspręsti, kokioms sritims tikslinga skirti paramą. Anketa yra anoniminė. Atsakymams pateikti užtruksite iki 10 min. Vietos gyventojų poreikių tyrimo ataskaitoje bus naudojami apibendrinti anketos duomenys.

Anketą rasite čia: https://www.manoapklausa.lt/apklausa/1467023533/

 

Dėkojame už nuoširdžius atsakymus!

CVPA LOGO