d7a 8518

Visuomenei sklando nusiskundimai, kad itin trūksta socialinės paramos ir nėra viešai prieinamos susistemintos, lengvai prieinamos informacijos apie tai. Vienas projekto uždavinių yra parengti tokią informacinę sistemą. Jau pradiniai šios sistemos rengimo darbai atskleidė socialinių paslaugų ir jų teikėjų įvairovę.Vieninga informacinė sistema svarbi ne tik socialinių paslaugų gavėjams, bet ir jų teikėjams. Juk savivaldybės, jos seniūnijų socialiniams darbuotojams, įvairių nevyriausybinių organizacijų savanoriams, kurie paprastai yra pirmieji paramos gavėjo kontaktiniai asmenys, taip pat nėra paprasta disponuoti gausia, bet fragmentiška informacija. Kur nukreipti žmogų, kurį prireikė, pavyzdžiui, pavėžėti pas gydytoją? O juk ši paslauga dabar, karantino laikotarpiu, labai reikalinga ir aktuali. Informacinėje sistemoje šios paslaugos teikėjus rasti bus paprasta. Kur apgyvendinti smurtą šeimoje patiriančius asmenis? Kur kreiptis prireikus psichologinės ar teisinės pagalbos? Naujoji informacinė sistema lengvai ir paprastai duos atsakymus į šiuos klausimus. Ir socialinės paramos gavėjui nebereikės ieškoti, skambinti, bereikalingai minti kelių institucijų slenksčius.

Šiuo projektu bus teikiama parama visuomenei – ne maistu, lėšomis o informacinėmis paslaugomis. Informacinė sistema leis išplėsti ir paramos sąvoką. Juk ji – ne tik materialinė. Parama yra ir suteiktos žinios. Todėl informacinėje sistemoje bus teikiami duomenys apie įvairiausius renginius, mokymus. Tai ir padrąsinantis, įkvepiantis pavyzdys, pasakojamas sėkmės istorijose. Tai ir savipagalbos, palaikymo grupės, vienijančios tos pačios patirties, tų pačių rūpesčių kamuojamus žmones. Tai ir vis aktualesnės savanorystės idėjos. Visa tai patrauklia forma rasite vieningoje informacinėje sistemoje.