Bendras

Rugpjūčio 30 d. popietę į viešą susitikimą, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos salėje, susirinko VVG nariai, miestelėnai ir tie, kuriems įdomu, kokios galimybės bus gauti paramą ateities projektų tikslų ir svajonių įgyvendinimui. Informaciją pateikė p. Žilvino Gelgotos komanda, su kuria Kėdainių miesto VVG glaudžiai bendradarbiauja nuo pat pirmos parengtos ir įgyvendintos strategijos.

 

Susitikimo metu buvo apžvelgti kovo - balandžio mėnesiais vykusios gyventojų apklausos rezultatai ir pristatytas parengtos naujo laikotarpio Kėdainių miesto VVG 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos projektas. Strategija parengta atsižvelgiant į trijų sektorių atstovų iš įvairių organizacijų bei pavienių aktyvių vietos gyventojų išreikštus poreikius ir lūkesčius. Poreikiai grindžiami vykusios gyventojų apklausos rezultatais. Lūkesčiai ir pasiūlymų idėjos išgryninti viešų konsultacijų diskusijų metu.

 

Dalyviams buvo išsamiai pristatyti strategijos tikslai, uždaviniai ir veiksmai, pagal kuriuos tikėtina 2024 metais bus finansuojami vietos pareiškėjų projektai.

VVG pirmininkė Kristina Vainauskienė informavo, kad parengta VPS netrukus bus teikiama Kauno regiono plėtros tarybai, vėliau Kėdainių rajono savivaldybės tarybai ir tik tuomet, VVG visuotiniam susirinkimui patvirtinus, galės būti teikiama Strategijų finansavimo konkursui.

 

Nuoširdžiai dėkojame visiems: aktyviems miestelėnams, jaunimo, verslo, vietos valdžios atstovams, Kėdainių rajono savivaldybei, Kėdainių miesto VVG valdybos nariams ir administracijos darbuotojams bei konsultantams, prisidėjusiems prie naujo laikotarpio VPS parengimo.

 

Kėdainių miesto VVG informacija

IMG 7671

369686456 165394966584069 5092512315931146813 n

 

 

LT V Bendrai finansuoja Europos Sąjunga POS POS