R

Kviečiame kėdainiečius susipažinti su įgyvendinta Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategija. Galutinėje ataskaitoje (atsisiųsti čia:)detaliau apžvelgta 2019-2023m. Strategijos įgyvendinimo pažanga, efekto rodikliai ir esminiai pokyčiai bei informacija apie problemas, su kuriomis susidurta per ataskaitinį laikotarpį, siekiant strategijos įgyvendinimo pažangos.

ES investicijos - planuotos vietos gyventojų socialinės atskirties problemoms spręsti, žmonių užimtumui ir bendruomenės verslumui didinti. Įgyvendinti 24 vietos projektai. Iš jų net 11 skatino asmenų įsiliejimą į darbo rinką ar verslumą, o kiti 14 įgyvendino socialinės atskirties mažinimo veiklas. Įgyvendinant Strategiją projektų vykdytojams išmokėta 1 076 602,96 Eur. (arba 99,53%) ES paramos lėšų. Nuosavomis lėšomis prisidėta 88 744,90 Eur. suma. Nepanaudotų lėšų likutis - 4 723,99 Eur. arba 0,47 proc. Viso įgyvendintų projektų vertė - 1.170 214,22 Eur.

Per visą Strategijos įgyvendinimo laikotarpį 2019-2022m. projektų veiklose dalyvavo 2411 tikslinės grupės dalyvių. Rengiant strategiją į projektines veiklas buvo planuota įtraukti 24 socialinės rizikos šeimose gyvenančius vaikus, pasiekta - 80. Socialinę atskirtį patiriančių senjorų ir neįgaliųjų planuota įtraukti 117, pasiekta - 408. Viso į projektų veiklas įsitraukė 70 savanorių, anksčiau nedalyvavusių NVO organizacijų veiklose. Per ataskaitinį laikotarpį 64 ekonomiškai neaktyviems darbingiems asmenims suteikta galimybė dalyvauti neformalių profesinių įgūdžių mokymuose. Įvykdžius konsultacijas savarankiškai dirbantiems arba neaktyviems asmenims sukurtos 33 naujos darbo vietos. Įgyvendinus 3 jauno verslo ir 2 konsultacinius dėl verslo aplinkos sukūrimo projektus, sukurta / išplėsta 18 verslų.

Strategijos įgyvendinimo metu vietos pareiškėjų projektinės veiklos buvo nuolatos stebimos VVG darbuotojų, pagal poreikį teiktos įvairios konsultacijos. 

Galutinę Strategijos įgyvendinimo ataskaitą galima atsisiųsti čia: arba rasti interneto svetainėje: http://www.kedainiumiestovvg.lt/vvg-dokumentai.

Pasiūlymų ir pastebėjimų lauksime iki balandžio 26 d. 16 val. el.p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.">;

 

Kėdainių miesto VVG informacija