ES PARAMOS GALIMYBĖS KĖDAINIŲ MIESTUI

d7a 8398

Kėdainių miesto vietos veiklos grupės (toliau – VVG) 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) įgyvendinimo veiklomis siekta pagerinti miesto gyventojų gyvenimo kokybę, skatinti pridėtinę vertę kuriančių paslaugų teikimą vietos gyventojams, bei prisidėti prie socialinės atskirties, užimtumo ir verslumo aplinkos kūrimo plėtros Kėdainių mieste, sudarant galimybes bendradarbiauti vietos valdžios, verslo ir pilietinės visuomenės sektorių atstovams didinant Kėdainių miesto konkurencingumą.

Kėdainių miesto VVG strategija skirta visų amžiaus grupių dalyviams. ES investicijos - planuotos vietos gyventojų socialinės atskirties problemoms spręsti, žmonių užimtumui ir bendruomenės verslumui didinti.

Ataskaitiniai metai - paskutiniai 24 vietos projektų veiklų įgyvendinimo metai. 2022 m. sėkmingai užbaigtos 17 projektų veiklos. Kėdainiečių projektams skirta 1.081 326,95 Eur. ES paramos lėšų. Per ataskaitinį laikotarpį projektų vykdytojams išmokėta 1.073 609,90Eur. (arba 99,28%) paramos lėšų. Nuosavomis lėšomis prisidėta 88 887,27 Eur. suma. Įgyvendintų projektų vertė - 1.170 214,22 Eur.

Per visą VPS įgyvendinimo laikotarpį 2019-2022m. projektų veiklose sudalyvavo 2405 tikslinės grupės dalyviai. Rengiant strategiją į projektines veiklas buvo planuota įtraukti 24 socialinės rizikos šeimose gyvenančius vaikus, pasiekta - 80. Socialinę atskirtį patiriančių senjorų ir neįgaliųjų planuota įtraukti 117, pasiekta - 408. Viso į projektų veiklas įsitraukė 70 savanorių, anksčiau nedalyvavusių NVO organizacijų veiklose. Planuotas 1 projektas, įtraukiantis Kėdainiuose gyvenančius pabėgėlius, pasiekta - 5. Įgyvendinti projektus bendradarbiaujant su kitų miestų partneriais planuoti 3 vietos projektai, įgyvendinti - 6.

Per ataskaitinį laikotarpį 64 ekonomiškai neaktyviems darbingiems asmenims suteikta galimybė dalyvauti neformalių profesinių įgūdžių mokymuose. Įvykdžius konsultacijas savarankiškai dirbantiems arba neaktyviems asmenims sukurtos 33 naujos darbo vietos. Įgyvendinus 3 jauno verslo ir 2 konsultacinius dėl verslo aplinkos sukūrimo projektus, sukurta / išplėsta 18 verslų.

Ataskaitinio laikotarpio metu vietos pareiškėjų projektinės veiklos buvo nuolatos stebimos VVG darbuotojų, pagal poreikį teiktos įvairios konsultacijos. Vykdytos ESF Agentūros darbuotojų projektų planinės ir neplaninės patikros, lankytasi projektiniuose renginiuose.

Ataskaitoje detaliau apžvelgta 2022 m. Strategijos įgyvendinimo pažanga, rodikliai ir esminiai pokyčiai. Metinę 2022 m. Strategijos įgyvendinimo ataskaitą galima atsisiųsti čia: arba rasti interneto svetainėje: http://www.kedainiumiestovvg.lt/vvg-dokumentai.

Pasiūlymų ir pastebėjimų lauksime iki kovo 24d. 16 val. el.p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Kėdainių miesto VVG informacija