R

Vasario 27 d. Kėdainių miesto vietos veiklos grupė pakvietė kėdainiečius į tris informacinius susitikimus - diskusijas dėl naujo ES 2021–2027 m. finansavimo laikotarpio galimybių ir 2023-2027 m. Kėdainių miesto vietos plėtros strategijos rengimo.

Renginiuose dalyvavo virš penkiasdešimt dalyvių iš nevyriausybinių, bendruomeninių organizacijų, verslo įmonių ir rajono biudžetinių įstaigų. Taip pat Kėdainių bendruomenės socialinio centro, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos, Kėdainių profesinio rengimo centro atstovai. Jaunimo ir vaikų dienos centrų, bibliotekų darbuotojai ir Kėdainių rajono savivaldybės atstovai, taip pat žingeidūs miestelėnai.

Susitikimų metu vadovė Kristina Vainauskienė dalyviams pristatė ES paramos finansavimo programos galimybes, pagrindinius skirtumus tarp abiejų finansavimo laikotarpių bei naujas ir galimas finansuoti kryptis.

Renginį moderavęs Ž. Gelgota kvietė dalyvius išsakyti jautriausias socialines problemas, socialinių paslaugų poreikį bei lūkesčius. Šių diskusijų bei konsultacijų rezultatai itin svarbūs, kad galėtume kokybiškai parengti naujo laikotarpio Kėdainių miesto VVG vietos plėtros strategiją ir tinkamai įgyvendinti 2021-2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemones, pagal 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ 4.7 uždavinį „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes ir aktyvų dalyvavimą ir gerinti įsidarbinamumą“ bei 4.9 uždavinį „Didinant socialinę ir ekonominę marginalizuotų bendruomenių, migrantų ir nepalankias sąlygas turinčių grupių integraciją įgyvendinant integruotas priemones, įskaitant aprūpinimą būstu ir socialinių paslaugų teikimą“.

Sekite informaciją. Netrukus pakviesime miestelėnus dalyvauti VVG anketinėje apklausoje ir kuo aktyviau įsitraukti į reikšmingus savo miesto plėtros procesus!

 

CVPA LOGO

ZIL2

ZIL3