ES PARAMOS GALIMYBĖS KĖDAINIŲ MIESTUI

knyga

Spalio 13 d. Kaune, viešbutyje ,,Santaka“ vyko Vidaus reikalų ministerijos organizuotas renginys „Gerosios patirtys, įgyvendinant bendruomenės inicijuotos vietos plėtros strategijas ir pasiruošimas bendruomenės inicijuotai vietos plėtrai 2021–2027 m“.

BIVP metodas miestuose sulaukė itin didelio populiarumo ir susidomėjimo, todėl naujuoju 2021-2027 m. ES fondų investicijų programos įgyvendinimo laikotarpiu planuojama skirti 52,4 mln. eurų – daugiau nei 2 kartus daugiau lėšų nei ankstesniu 2014-2020 m. finansavimo periodu. Pagrindinės ES investicijos skirtos gyventojų skurdo ir socialinės atskirties problemoms spręsti, žmonių užimtumui ir bendruomenės verslumui didinti.

Renginio metu apžvelgti 2014–2020 m. laikotarpio įgyvendinamų bendruomenės inicijuotos vietos plėtros strategijų rezultatai, pasidalinta geraisiais pavyzdžiais, taip pat pristatytos naujojo 2021–2027 m. ES finansavimo periodo bendruomenės inicijuotos vietos plėtros strategijų rengimo gairės.

Kėdainių miesto vietos veiklos grupės pirmininkė Kristina Vainauskienė pristatė aštuonerių VVG veiklos metų darbus bei VVG 2016-2022m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo rezultatus ir pasidalino strategijos administravimo bei projektų įgyvendinimo sėkmės veiksniais. Pasidžiaugta 2021 metais visuomenės pastebėtais ir įvertintais projektais. Konkurse „Europos burės 2021“ Kėdainių kurčiųjų organizacijos projektas ,,Tyla - ne kliūtis žinoti, suprasti ir bendrauti“, apdovanotas nominacijoje „Už bendruomeniškumo kūrimą“ ir ESF projektų dalyvių sėkmės istorijų̨ konkurse ŽINGSNIAI 2021, apdovanotu projektu, kurio pareiškėjas UAB „Jurasta“ ir asociacija ,,Mes kitokie vaikai“ apdovanotas už vaikų šokį su sensoriniai maišais ir emocijų proveržį.

Projektų vadovė Rima Pužauskaitė pristatė penkias projektų sėkmės istorijas – geruosius vietos plėtros strategijų 2014–2020 m. įgyvendinimo pavyzdžius.

Renginio metu Kėdainių miesto vietos veiklos grupei buvo įteikta vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės padėka už pavyzdingą Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2016–2022 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimą, bendruomenių socialinės integracijos stiprinimą, savanorystės ir verslumo skatinimą.

Kremas

Vėliau dėmesys buvo skiriamas pasiruošimui bendruomenės inicijuotai vietos plėtrai naujajame finansavimo periode 2021–2027 m. BIVP lėšos bus ne tik iš Europos socialinio fondo, bet ir iš Europos regioninės plėtros fondo – tai reiškia, kad bus finansuojama daugiau „kietųjų“ investicijų. Taip pat ateityje bus investuojama ir į vietos plėtros strategijų veiksmus, padedančius socialinio verslo kūrimui ir plėtrai.

Vidaus reikalų ministerija, bendradarbiaudama su Finansų, Socialinės apsaugos ir darbo bei Žemės ūkio ministerijomis, parengė Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių, kuriose nustatomi reikalavimai vietos plėtros strategijų rengimo, tvirtinimo ir atrankos tvarką 2021–2027 m. laikotarpiu, projektą. Šios taisyklės duos startą bendruomenės inicijuojamai vietos plėtrai Lietuvos miestuose 2021-2027 m.

Su renginiuose skaitytų pranešimų skaidrėmis galima susipažinti čia ir čia.

bendra foto

 

Kėdainių miesto VVG informacija