ES PARAMOS GALIMYBĖS KĖDAINIŲ MIESTUI

Kėdainių miesto vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo sprendimu, 4 metų kadencijai išrinktas naujas VVG pirmininkas ir valdybos narys.

Vietos veiklos grupės narys, Kauno pramonės, prekybos ir amatų rūmai pasibaigus deleguoto į VVG asmens įgaliojimams, delegavo kitą asmenį, todėl ankstesnis pirmininkas atsistatydino iš einamų pareigų. Vietoj karantino metu netikėtai mirusio valdybos nario, atstovavusio pilietinės visuomenės sektorių išrinktas naujas valdybos narys. VVG valdybą sudaro 9 nariai, atstovaujantys vietos valdžios, verslo ir pilietinės visuomenės sektorių.

Vadovauti Kėdainių miesto vietos veiklos grupei iš trijų pretendentų, beveik vienbalsiai, išrinkta Asociacijos Kėdainių senamiesčio bendruomenės pirmininkė, Kėdainių miesto VVG projektų vadovė – Kristina Vainauskienė, kuri vietos veiklos grupėje dirba nuo 2015 m. Valdybos nariu iš dviejų kandidatų, didžiąja balsų dauguma, išrinktas Asociacijos ''Kėdainių samariečiai'' vadovas – Mantas Patkauskas.

Kėdainių miesto VVG informacija

Kristina

  MANTAS