ES PARAMOS GALIMYBĖS KĖDAINIŲ MIESTUI

knyga

Kėdainių profesinio rengimo centras (toliau - KPRC) įgyvendina projektą „G.A.L.I.M: Nauji įgūdžiai – naujos galimybės”, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0238. Projekto tikslas – gyventojų užimtumo didinimas suteikiant naujų profesinių įgūdžių per neformalųjį švietimą. Projekto dalyviai gali pasirinkti vieną iš jiems siūlomų penkių, neformalaus mokymo programų. Dalyviams suteikiama galimybę pažinti įvarias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes. 16 projekto dalyvių keturias dienas per savaitę mokosi pažinti save, susipažįsta su verslo organizavimo taisyklėmis, taip pat lanko įvairias Kėdainių įmones, kur iš pirmų lūpų išgirsta verslininkų komentarus, patarimus, kas svarbu renkantis profesiją ir ko darbdaviai tikisi iš naujųjų darbuotojų.

Vytolis 2

Apsilankius KPRC Verslumo/karjeros ugdymo programos veiklose, netikėtai sudalyvavome diskusijoje „Kas formuoja žmogaus karjeros pasirinkimą?“. Mokiniai itin aktyviai dalyvavo diskusijoje, drąsiai dalinosi savo mintimis, kas jiems atrodo svarbu renkantis profesiją ir kas galbūt trukdo sėkmingam karjeros pasirinkimui.

Kita veiklų dalis buvo skirta susipažinti su reklamos priemonėmis ir jų gamybos “virtuve” – projekto dalyvius mielai priėmė į svečius ir pasidalino reklamos priemonių gamybos paslaptimis UAB “Iškabų cechas” šeimininkas Vitolis Staškevičius.

Vytolis 1

Daug vertingų patarimų projekto dalyviai gavo Užimtumo tarnyboje, taip pat jie labai džiaugėsi, kad galėjo aplankyti bendradarbystės centrą „Spiečius“ Kėdainiuose, pamatyti, kokios galimybės gali būti suteikiamas jauniesiems verslininkams.

Apibendrinus stebėtas projekto veiklas, galima teigti, jog visos neformalaus švietimo veiklos orientuotos į kūrybiškos, kritiškai mąstančios asmenybės ugdymą, kuri geba savarankiškai priimti sprendimus, užduoti drąsius klausimus, žino ir gina pamatines žmogaus teises bei dega noru gyventi ir keisti.