ES PARAMOS GALIMYBĖS KĖDAINIŲ MIESTUI

Liepos 29 d. Kėdainių miesto vietos veiklos grupės (toliau -VVG) projektų vadovė Kristina Vainauskienė, drauge su kitų Lietuvos miestų VVG  atstovais, nuotoliniu būdu dalyvavo pasitarime su Vidaus reikalų ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių programų departamento Europos Sąjungos veiksmų fondų investicijų veiksmų programos skyriaus atstovais, dėl įgyvendinamų Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo bei pasiruošimo naujam bendruomenės inicijuotai vietos plėtros 2021-2027 m. laikotarpiui.

Buvo pristatyti visos Lietuvos miestų VVG vietos plėtros strategijų įgyvendinimo rezultatai. Aptartos priemonės ir įrankiai, kurios būtų galima taikyti vėluojantiems pateikti metines ataskaitas subjektams. Pasidalinta gerąja patirtimi ir įžvalgomis.

Dalyviai buvo supažindinti su nauja galimybe per pareiškėjų projektus vykdyti socialinį verslą. Aptartos tolimesnės galimybės dėl Miestų VVG tinklo projekto finansavimo. Apžvelgta padėtis dėl pabėgėlio statusą turinčių asmenų rodiklių įgyvendinimo galimybės Lietuvoje ir būsimų rodiklių siekimo ateinančio laikotarpio vietos plėtros strategijose. Taip pat buvo paliestas klausimas dėl tautiečių imigrantų, sugrįžtančių į Lietuvą gyventi dalyvavimo galimybės projektinėse veiklose ir tt.

Nuotolinis

 

Renginio metu buvo informuota, jog netrukus (rugsėjo mėn.) vyks viešas naujų Vietos plėtros strategijų taisyklių rengimo projekto pristatymas. Planuojama, jog naujų Vietos plėtros strategijų rengimas galimai prasidės nuo 2022 m. I ketv.

Diskusijų metu buvo atsakyta į visus rūpimus klausimus. Džiaugiamės sklandžiu tarpinstituciniu dialogu, kuris itin reikalingas ir naudingas visoms dalyvaujančioms šalims.

Sekite mūsų naujienas.

Kėdainių miesto VVG informacija