ES PARAMOS GALIMYBĖS KĖDAINIŲ MIESTUI

Asociacija „Senojo kelio dvaras“ 2020 m. liepos 13 dieną pradėjo vykdyti projektą „Socialinių ryšių stiprinimas per meno pasaulį ir savęs pažinimą“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0156, parengtą pagal Kėdainių miesto veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategiją.

Projekte dalyvauja vaikai ir jaunimas iš socialinės rizikos, daugiavaikių šeimų, likę be tėvų vaikai (50), neįgalūs vaikai (17), senyvo amžiaus asmenys (10), pabėgėliai (4), savanoriai (5).

Projekto metu vyksta kultūriniai, edukaciniai ir kiti renginiai, skirti soc. atskirtį patiriančių vaikų, senyvo amžiaus asmenų, pabėgėlių integracijai – stovyklos, kultūriniai vakarai, mokymai savanoriams, kurie dirba su tiksline grupe. Į veiklas planuojama įtraukti 81 asm., suteikiant jiems kokybišką laisvalaikio užimtumą, socialinių įgūdžių stiprinimą, suteikiama savitarpio pagalbą, gerinant fizinę ir psichologinę savijautą.

        2021 m. liepos 12 dieną prasidėjo antroji 12 dienų stovykla, kurioje dalyvauja 26 vaikai. Liepos 27d., paskutinę stovyklos dieną, vaikai surengė tėveliams šventinį renginį – koncertą, kuriame buvo sudėta tai, ko dalyviai stovyklaudami išmoko. Renginį vedė projekto vadovė Jelena Stanevičienė, jai talkino vaikų stovyklos vadovė Juratė Napryte Masiliūnienė, aktoriai Iveta Raulynaitytė ir Mantas Barvičius.

vedjos

Muzikos vadovas, akordeonistas Povilas Neliupšis, atlikęs kelis kūrinius, papasakojo tėveliams kaip jam sekėsi stovyklos metu bendrauti su jų atžalomis, bei ko šie išmoko. Vyko teatralizuota eisena su pačių rankomis pasigamintomis kaukėmis. Jaunieji aktoriai rodė sukurtą šešių emocijų išraiškos spektaklį, kuriame netrūko teatrinio judesio, jausmų ir emocijų. Vėliau buvo rodomi du (Vesternas ir Džiumandži) filmai, kurių ne tik veikėjų balsus įgarsino patys vaikai, bet ir muzikinį foną sukūrė įvairių muzikos instrumentų bei kitų garsų pagalba.

igarsina kina

Žiūrovams buvo rodomi pasakų ,,Pelenė" ir ,,Trys paršiukai" epizodai, iliustruoti vaikų judesio pagalba. Skambėjo bendrai dainuojamos dainos, kurioms plojo visi salėje esantys renginio svečiai ir vaikų tėveliai.

Dainuoja debesys

Renginį vainikavo didžiulis tortas, kurį ragavo visi renginio dalyviai.

Tortas

Vaikams stovyklos metu užsiėmimus vedė puiki specialistų komanda: vadovė J. Napryte-Masiliūnienė, aktoriai Iveta Raulynaitytė ir Mantas Barvičius, Kauno kolegijos mokytojai Violeta Dobrovolskienė ir Elijus Kniežauskas, psichologai Vilija Racevičienė, Vilma ir Deividas Judeniai, Daugiakultūrio centro vadovė Audronė Pečiulytė, Arnetų namų, Monkutės Marks muziejaus darbuotojai, akordeonistas Povilas Neliupšis, mokytoja Daiva Ivaškevičienė, menininkė Natalija Donskaja, Zita Kazokevičienė ir Alvyna Vyšniauskienė. Visiems vaikams buvo įteikti stovyklos baigimo diplomai.

apdovanoja berniukas

apkabina mergaite

Dėkojame projekto vadovei Jelenai Stanevičienei už puikiai parinktą renginio scenarijų, muzikinį ir meninį apipavidalinimą ir linkime sėkmės įgyvendinant visas šio projekto veiklas.

Projektas finansuojams Europos socialinio fondo lėšomis ir Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

muziejus

Kėdainių miesto VVG informacija