d7a 8518

Asociacija ,,Senojo kelio dvaras" sėkmingai įgyvendina projektą „Socialinių ryšių stiprinimas per meno pasaulio ir savęs pažinimą“, Nr. 08.6.1-ESFA-F927-01-0156, kuris finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal veiksmų programos priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ ir dalinai finansuojamas Kėdainių rajono savivaldybės lėšomis.

Projekto veiklas sudaro trys 12 d. trukmės vaikų ir senjorų stovyklos, skirtos 12–18 metų amžiaus jaunimui. Projekto tikslas - didinti Kėdainių miesto ir Kėdainių rajono gyventojų socialinę integraciją teikiant paslaugas soc. atskirtį patiriantiems asmenims. Mūsų stovyklos dalyviai: senjorai, įvairią negalią turintys vaikai, taip pat vaikai iš daugiavaikių, išsiskyrusių ar sunkiau besiverčiančių šeimų, pabėgėliai ir savanoriai. Stovyklos metu mažieji galėjo stebėti vyresnius žmones kartu dalyvaujančius įvairiose veiklose, o senjorai – mažuosius, kaip jie auga, koks jų požiūris, pomėgiai. Per dvi savaites dalyviai netik vieni kitus geriau pažino, bet ir tapo mielais bičiuliais ir sukūrė gausybę bendrų prisiminimų, kuriuos dar ilgai prisimins tamsiais žiemos vakarais. Planuojama, jog viso projekto metu, per tris metus, veiklose dalyvaus nemažiau nei 81 dalyvis.

Pernai, 2020 metų liepos mėnesį vyko pirmoji projekto dalis. Dvylika dienų Kėdainiuose dūzgė kūrybinių patirčių, emocinio tobulėjimo ir meilės gamtai kupina stovykla, kurioje smagiai drauge laiką leido 28 neįprastos kompanijos dalyviai: vaikai, jaunimas, savanoriai ir senjorai bei pabėgeliai. Stovyklos pavadinimas „Žemė - Mūsų  Planeta“.

Stovyklos metu dalyviai daug repetavo, kol sukūrė muzikinį spektaklį, šokius. Dvylika dienų trukusią stovyklą vainikavo didelė ir graži šventė, kurios metu dalyviai pristatė spektaklį „Žemė – mūsų planeta“. Renginyje dalyvavo  18 vaikų ir  10 senjorų, 4 asmenų sirų šeima,   dalyvių tėveliai, svečiais ir partneriai, viso 70 žmonių.

Džiugu, jog su dalyviais nuoširdžiai dirbo įvairių sričių: meno, sveikatos ir sporto specialistai. Žinoma, būta dienų, kai reikėjo daugiau pastangų ir nepaprasto kūrybiškumo siekiant sujungti gausybę skirtingų veiklų. Spektaklį sukūrė puiki stovyklos specialistų komanda: Ingrida Neliupšienė, Povilas Neliupšis; Aktorės: Veronika Tarasevičiūtė ir Kotryna Šilekaitė; Psichologai: Donatas Liučinas, Vilma Judienienė ir Deividas Judenis; Muzikos mokytojai: Jonas Stankevičius ir Edvinas Šablevičius; Sporto ir šokių trenerės: Raminta Linevienė ir Sonata Aleknaitė.

Apie stovykloje vykusias veiklas sukurti du filmai, kurie atspindi kaip įdomiai, turiningai bei draugiškai visi dalyviai: vaikai ir senjorai leido laiką kartu, turėjo didelį veiklų užimtumą pagal iš anksto sustatytą tvarkaraštį. Stovyklos metu dalyviai buvo mokomi kaip reikia spręsti globalines ekologijos problemas, rūšiuoti buitines atliekas, atsisakyti vienkartinių indų ir tiesiog mylėti, saugoti ir tausoti žemės gamtinius išteklius, juk Žemė - Mūsų Planeta!

Akimirkas iš stovyklos veiklų žiūrėkite čia:

https://youtu.be/j-NaM00QX-w

 

Stovyklos metu sukurtą spetaklį žiūrėkite čia:

https://youtu.be/apMoHtDsEGM

 

Dėkoju visiems, kurie rūpinosi, kad vaikams būtų gera ir įdomu stovykloje.

Pirmoji stovykla vyko praeitą vasarą, antroji vyks per artimiausias moksleivių vasaros atostogas. Iki malonių susitikimų!

 

 

 

 

 

Projekto vadovė Jelena Stanevičienė