d7a 8518

2021 m. birželio 22 d. Kėdainių miesto vietos veiklos grupės projektų vadovė Kristina Vainauskienė pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Užimtumo tarnybos prie LRSAD ministerijos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Kėdainių klientų aptarnavimo skyriumi (toliau - Užimtumo tarnyba), kuriai atstovavo Kėdainių skyriaus vedėja Irena Petraitienė.

Šiuo susitarimu siekiama glaudesnio tarpinstitucinio bendradarbiavimo skatinant asmenų verslumą, didinant integravimosi į darbo rinką galimybes, bei aktyvesnio įsitraukimo įgyvendinant bendras resocializacijos ar integracijos priemones, vykdant bendras programas ir projektines veiklas.

Šia sutartimi Kėdainių miesto VVG įsipareigoja bendradarbiauti teikiant informaciją apie teikiamą projektinę pagalbą socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams. Informuoti apie vykdomas iniciatyvas bedarbių ir neaktyvių darbingų gyventojų užimtumui didinti, siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje. Užimtumo tarnyba įsipareigoja bendradarbiauti skatinant asmenų aktyvumą bei įsitraukimą į vietos iniciatyvas. Informuoti užimtumo tarnyboje registruotus klientus apie asociacijos teikiamas paslaugas, renginius, projektines galimybes. Kviesti į seminarus, diskusijas, užsiėmimus dėl karjeros planavimo, verslumo skatinimo.

Kėdainių miesto VVG informacija