d7a 8518

Europos socialinio fondo agentūra (toliau – Agentūra) informuoja, kad nuo 2021 m. birželio 7 dienos atnaujinamas patikrų atlikimas projektų vykdytojų/partnerių organizacijose bei veiklų vykdymo vietose.

Patikros projektų vykdytojų/partnerių organizacijose bei veiklų vykdymo vietose bus atliekamos projektuose, kurių vykdytojai sutiks (per DMS), kad Agentūros darbuotojai atliktų patikras vietoje. Projektuose, kuriuose projekto vykdytojai deklaruos, kad veiklas vykdo kontaktiniu būdu (t. y. ne nuotoliniu būdu), Agentūra galės atlikti patikras vietoje ir iš anksto neinformavusi projektų vykdytojų (t. y. be išankstinio sutikimo).

Visais atvejais patikras vietoje atliks Agentūros darbuotojai, kurie atitiks 2020 m. lapkričio 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 18 punkte nurodytą bent vieną kriterijų (pasiskiepiję nuo COVID-19, persirgę šia liga arba atlikę ir turintys galiojantį testą). Taip pat atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis 2014 m. spalio 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1K-316 patvirtintų Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 510 punktu, Agentūrai šiame etape ir toliau išlieka teisė atlikti patikras jos darbuotojams nevykstant į projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietas (tikrinant dokumentus, vaizdo, garso įrašus ir (ar) kitus įrodymus).