d7a 8518

Informuojame, jog yra gautos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Rekomendacijos dėl Covid  -19 ligos (koronaviruso infekcijos) sustiprintų valdymo priemonių taikymo Kėdainių rajone.  Siekiant išvengti tolesnio COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo pavojaus Kėdainių rajone, ribojimai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos priemonių taikymo nustatomi nuo 2020-10-26 ir taikomi tol, kol savivaldybėje bus stebimas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejų skaičiaus augimas ir savivaldybė priklausys geltonajai zonai.

Nuo spalio 23 dienos Valstybės operacijų vadovo sprendimu Kėdainių rajono savivaldybė priskirta geltonajai zonai. Geltonoji zona reiškia, kad joje esančios savivaldybės, siekdamos suvaldyti tolimesnį koronaviruso infekcijos (COVID) plitimą, turi būti pasiruošusios bei atsakingai laikytis visų visuomenės sveikatos ekspertų rekomendacijų labai svarbu ir įgyvendinant projektus, ypatingai tas projektines veiklas, kuriose dalyvauja didesnis skaičius projekto dalyvių. Tai reiškia, jog pandemijos laikotarpiu  nuo spalio 26 iki lapkričio 8d. (imtinai) neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas gali būti vykdomas nuotoliniu būdu arba turi būti stabdomas.

 

Rekomenduojama gerai įvertinti esamą situaciją ir projektines veiklas, esant galimybei, sustabdyti – nukelti vėlesniam laikui, arba vykdyti nuotoliniu būdu.

Vykdant veiklas, prašome laikyti visų rekomendacijų, kurios aktualios kultūros, sporto ir kitų veiklų organizavimui. Rekomendacijas rasite laiško prieduose.

Jeigu Jūsų projekto veiklos susijusios su vaikų ir/ ar suaugusiųjų neformaliuoju švietimu, tuomet Jums aktualus ir LRV 2020 m. vasario 26 d. nutarimas Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“– 152 nutarimas (laiško priede), kurio pakeitimo nuostatos įsigalioja nuo spalio 26 d. Aktualiausia: iki lapkričio 8 d. neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas.

Taip pat aktualu: užtikrinti, kad visų vykdomų veiklų vietos valymas, panaudotas sporto inventorius ir priemonės būtų valomi ir dezinfekcija būtų atliekami vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (kai galimas užteršimas SARS-COV-2 virusu):

 

https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf

 

Kėdainių rajono savivaldybės informacija