d7a 8518

Kėdainių profesinio rengimo centras Europos struktūrinių fondo lėšų dėka, per Kėdainių miesto VVG įgyvendina projektą „G.A.L.I.M: Nauji įgūdžiai – naujos galimybės“. Projekto tikslinė grupė – darbingi, bet ekonomiškai neaktyvūs asmenys iš Kėdainių miesto, kuriuos sudarys 15-29 metų niekur nedirbantys besimokantieji ir 20-64 metų ekonomiškai neaktyvios moterys.

 

Nuolat besiplečiantis, taikantis išmaniąsias technologijas ir atviras naujovėms statybų sektorius diktuoja savas taisykles netolimos ateities darbo rinkai. Besirenkančių profesines studijas asmenų poreikiai kasmet keičiasi ir anksčiau lydere buvusią automechaniko profesiją jau aplenkė statybinio profilio specialybės. Statistiniai šalies duomenys rodo, kad apie 60 proc. baigusių profesinį mokymą iš karto įsilieja į darbo rinką. Į projekto veiklas planuojama įtraukti 120 tikslinės grupės asmenų, iš kurių ne mažiau 8 bus besimokantys ir darbo ieškantys.

 

Projekto tikslas - gyventojų užimtumo didinimas suteikiant naujų profesinių įgūdžių per neformalųjį švietimą. Projekto metu bus įgyvendinama veikla - tikslinės grupės asmenų neformalus švietimas mokykline forma pagal 5 programas (180 val. kiekvienam dalyviui). Džiugina tai, jog Kėdainių profesinio rengimo centras vykdydamas projekto veiklas sulaukė nemažai jaunų žmonių, apsisprendusių ir motyvuotų mokinių, turinčių noro ateiti ir mokytis. Čia jiems suteikiamos visos šiuolaikiškos techninės priemonės ir įranga, kurios reikia praktikos metu.

Spalio 21d. nuvykome pasižiūrėti kaip vyksta neformalaus profesinio ugdymo veiklos, pagal vieną iš 5 programų, ir pasirinkome statybos programą. Šios programos dalyviai – keturiolika 15-18m. amžiaus asmenų. Kas itin nustebino, jog išbandyti save ir įgyti trūkstamų profesinių įgūdžių mielai renkasi dailiosios lyties atstovės, tądien jų buvo net šešios.  

statybininkai visi

Iš patalpos, kurioje vyko veiklos sklido statybvietės medžiagų kvapas, girdėjosi tylus šnarėjimas. Jaunimas dirbo grupelėmis. Vieni mokėsi ant sienos klijuoti plyteles, kiti glaistė, treti – mokėsi įvaldyti sienų puošybos elementus, naudojant trafaretą, dar kiti - dekoravo stalo paviršius mozaika pagal pasirinktą piešinį.

du plyteles

trafaretas

du mozaika

Darbas virė, tačiau ore tvyrojo itin jauki atmosfera: dalyviai tarpusavyje tarėsi ir šnekučiavosi. Kartkartėmis kas nors kreipdavosi pagalbos ar pasitarti į mokytoją, kuri, stebėdama ką kiekvienas veikia, nedelsdama prieina, pakoreguoja darbus ar pamoko įvairių paslapčių.

mokytoja

Pasiteiravus kokių savybių turi turėti žmogus renkantis statybininko, apdailininko profesiją? Mokytoja sakė, ,,..Norint teisingai pasirinkti profesiją reikia ją „pasimatuoti“, tokiu būdu – geriau pažinti save, pabendrauti su tam tikrų profesijų atstovais, aplankyti ne vieną įmonę ar profesinio mokymo įstaigą. Tarkim apdailininko specialybė - itin plati, talpinanti daugelį kompetencijų, kurias lemia įvairūs besimokančiojo gebėjimai ir poreikiai. Tai įdomi, šiuolaikiška ir paklausi specialybė, kurią įgiję žmonės visada gaus darbo. Abejojančius, ar tikrai renkasi tinkamą specialybę, prieš pradedant jos mokytis, kviečiame pas mus išbandyti save“.

Projektas įgyvendinamas su partneriu – Kėdainių rajono Moterų krizių centru. Įtraukdami Moterų krizių centrą į projekto veiklas sieksime pagerinti moterų įtrauktį į rajono socialinį ir ekonominį gyvenimą suteikdami joms trūkstamus profesinius įgūdžius. Moterų krizių centras prie projekto prisidės įtraukdamas ekonomiškai neaktyvias 20 -64 metų amžiaus moteris į verslumo, finansinio raštingumo ir neformalaus profesinio ugdymo ir kt. veiklas. Įgyvendinus projekto veiklas tikimasi sustiprinti projekto dalyvių profesinius, verslumo, finansinio raštingumo įgūdžius ir taip sudaryti ekonomiškai neaktyviems gyventojams galimybę sėkmingai integruotis į darbo rinką.

Kėdainių miesto VVG informacija