d7a 8518

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras įgyvendina dviejų metų trukmės projektą „Draugiška senjorams bendruomenė“, kuriame organizuojama senyvo amžiaus žmonių, integracijos į ekonominę, socialinę, visuomeninę, kultūrinę veiklą didinimas. Veiklų pagalba sudarytos galimybės senjorų įvairiapusiškam užimtumui, saviraiškai ir praktiškai įgyvendinta aktyvaus senėjimo idėja, stiprinant socialinius ryšius, suteikiant laikmečio poreikius atitinkančias žinias ir lavinant naudojimosi moderniomis technologijomis įgūdžius, padedant kuo ilgiau išsaugoti sveikatą ir darbingumą, atstatant poreikį būti reikalingais ir pritaikant asmeninę patirtį savanoriškoje veikloje su kitomis socialinę atskirtį patiriančioms grupėms: senjorams, negalią ar kitų socialinių problemų turintiems.

 

Spalio 20 d. nuvykus į savanorių mokymus, kurių viena iš temų - slaugytojo emocijų valdymas nustebino tai, jog aptariant įvairias profesines gudrybes ir kitas gyvenimiškas situacijas, dalyviai uždavė gausybę klausimų. Tądien mokymuose dalyvavo 12 dalyvių. Beje, daugelis brandaus amžiaus asmenų, savanorių mokymų dalyvių prisipažino, kad savanorystė - tai visiškai nauja, dar neišbandyta sritis.

Savanoriai 1

Paklausus kam šiuolaikinei visuomenei reikalinga savanorystė ir kokius poreikius tenkina savanoriška veikla lektorė sakė: ,,Jog visų pirma, savanoriams suteikiama palanki galimybė pripažinti jų savanorišką veiklą kaip praktinio darbo ir (ar) mokymosi patirtį, susitarti dėl palankių jums savanoriškos veiklos formų, būdų ir trukmės projekto metu, atsižvelgiant į asmeninį dalyvio interesą ir galimybes“.

Savanoriauti pagal projekto veiklas buvo kviečiami visi geros valios, sąžiningi, motyvuoti daryti gerus ir prasmingus darbus asmenys, turintys ką pasiūlyti laisvalaikio užimtumui, edukacinei veiklai arba galintys suteikti savo fizinę ir psichologinę pagalbą tiems, kas jos laukia.

Šie mokymai - skirti supažindinti su gerąja suaugusiųjų, senjorų ir žmonių su negalia slaugos namuose taikymo praktika. Kursų metu dalyviai įgis teorinių ir praktinių žinių apie sveiko ir sergančio suaugusio, senyvo ar neįgalaus žmogaus slaugą, kurias galės panaudoti slaugant pacientus ir namuose. Paskaitų metu - dėstomi sveikatos priežiūros ir pacientų slaugos pagrindai. Dalyviai išmoks savarankiškai suteikti pirmąją pagalbą, todėl gautų žinių panaudojimas galės būti taikomas galbūt ir artimiesiems.

 

Džiugina tai, kad visos šio projekto veiklos sudarys galimybes dalyviams pradėti teikti Kėdainiuose dienos užimtumo paslaugas brandaus amžiaus, negalią turintiems suaugusiems asmenims, kurių šiuo metu taip trūksta visoje Lietuvoje.

Gitana 2

Zemaitiene 3

galas 4

Planuojama, jog projekto veiklose dalyvaus 100 dalyvių, o 20 naujų narių, socialinę atskirtį patiriančių senjorų, bus įtraukta į bendradarbiaujančių NVO veiklą, tokiu būdu sumažės jų socialinė atskirtis.

Prisijunkite ir jūs prie savanoriškos veiklos, pasidalinkite savo širdies šiluma ir senjorų pasaulis taps šviesesnis!

Kėdainių miesto VVG informacija