parkas

Baigiantis rugsėjui, Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro skaitykloje susirinko gausus būrys jaunų žmonių, besidominčių profesinių įgūdžių įgijimu neformaliojo švietimo būdu. Toks mokymasis aktualus ekonomiškai neaktyviam jaunimui, nes suteikia galimybę ne tik „pasimatuoti“ tam tikrą profesiją, bet ir įgyti praktinių įgūdžių, plėtoti verslumo kompetencijas. 

Renginys skirtas projekto „Praktinis profesinių įgūdžių gidas – galimybė tau“, finansuojamo iš Europos socialinio fondo ir Kėdainių rajono savivaldybės, pristatymui bendruomenei. 

Jo metu rengiamų neformaliojo profesinio mokymo programų vadovai plačiau papasakojo apie numatomus rezultatus, atsakė į dalyvių klausimus.

Sveikindama susirinkusius, Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro direktorė Irina Jančiukienė džiaugėsi, kad įgyvendinama veikla atliepia skirtingų bendruomenės grupių poreikius, o suteikiamos kompetencijos ir įgyti įgūdžiai leis dalyviams drąsiau konkuruoti darbo rinkoje pagal pasirinktas sritis.

Neformaliojo švietimo ir profesijos mokytoja Sandra Rimkuvienė kvietė jaunuolius susipažinti su fizinės gerovės užtikrinimo veiklos subtilybėmis. „Atsipalaidavimo technikų įvaldymas reikalingas kiekvienam žmogui, norinčiam patogiai jaustis šiame pašėlusiai greitai besisukančiame gyvenimo ritme“, – pastebėjo specialistė. Lankydami užsiėmimus dalyviai susipažins su įvairiomis kūno raumenis bei mintis atpalaiduojančių procedūrų technikomis, studijuos kvapų, muzikos, šviesos ir vaizdų terapijos paslaptis. Šiai veiklai baigiamas įrengti visiškai naujas relaksacijos kabinetas, įsigytos priemonės ir specialūs baldai.

Technologijų mokytojas ir tautodailininkas Audrius Vasiliauskas, pristatydamas taikomojo meno programą, susirinkusius patikino, kad šios krypties – meninio drožinėjimo bazė, esanti Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre, projekto rėmuose atnaujinta, papildyta reikalinga įranga ir įrenginiais, yra stipriausia rajone. „Drožyba, ne tik amatas, bet ir puikus būdas atsipalaiduoti nuo kasdienybės. Kūrybinis procesas – tai savotiška meditacija, meninė saviraiška“, pridūrė tautodailės meistras. Mokytojas išreiškė viltį, kad drožybos programos dalyviai, bendradarbiaujant su Kėdainių rajono savivaldybės administracija, turės galimybę įgytus įgūdžius panaudoti puošiant ir gražinant Kėdainių miesto aplinką.

Projekto metu bus parengtos penkios neformaliojo profesinio mokymo programos, kurias nemokamai baigs 46 dalyviai. Numatomi profesinių įgūdžių įgijimo mokymai paslaugų jaunimui, slaugos ir reabilitacijos, vaikų priežiūros ir taikomojo meno srityse. Šį rudenį jau pradedamos įgyvendinti dvi pirmosios programos: „Taikomasis menas – medžio drožyba“ ir „Atpalaiduojančių grožio paslaugų ir relaksacijos praktikumas“. Mokymai nedidelėse grupėse jau pradedami vykdyti Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre, praktinius įgūdžius dalyviai tobulins baigiamojoje savanoriškoje praktikoje projekto partnerių organizacijose. Siekiant susieti konkrečių sričių profesinius įgūdžius su verslumo skatinimu, numatyti verslo administravimo mokymai.

Programų pristatymo dalyvius maloniai nustebino ir pradžiugino spalvingos, intriguojančiai išradingos, valgomos, rudeninės vaisių – daržovių puokštės, kurias specialiai šiai progai su Atvirosios jaunimo erdvės savanoriais sukūrė jaunimo neformaliojo ugdymo organizatorė Giedrė Žemaitienė.

Jūratė Vaitonienė, skyriaus vedėja, projekto vadovė