parkas

Siekiant užtikrinti efektyvų tarpinstitucinį bendradarbiavimą tarp vietos savivaldos, Lietuvos miestų VVG tinklo narių ir LR Vidaus reikalų ministerijos bei Europos socialinio fondo agentūros tikslu, kad kuo racionaliau būtų panaudojami ir vystomi vietos veiklos grupių potencialai, ir kuo sklandžiau vyktų miestų plėtra, 2020-09-18d. Kėdainiuose sušauktas VVG tinklo narių susirinkimas.

S 1

Susirinkimo metu vyko dalinimasis darbinės veiklos problemomis, pasiekimais. Buvo priimtas naujas narys - Miesto vietos veiklos grupė ,,Jurbarkas". Vėliau vyko dalykinė apskrito stalo diskusija.

Renginyje dalyvavo Kėdainių rajono savivaldybės meras V. Tamulis, VRM Regioninės politikos patarėja E. Šarkauskaitė, Lietuvos VVG tinklo vadovė – V. Indrikoniėnė bei tinklo nariai iš 11 miestų VVG ir Kėdainių miesto vietos veiklos grupės atstovai. Pranešimą nuotoliniu būdu skaitė –VRM ES investicijų ir tarptautinių programų departamento, Europos Sąjungos fondų, investicijų veiksmų programos skyriaus patarėjas Laimonas Gailius, kuris trumpai pristatė situaciją kaip vietos veiklos grupėms sekasi įgyvendinti Vietos plėtros strategijas.

kaukes

VRM Regioninės politikos patarėja E. Šarkauskaitė apžvelgė šio finansavimo laikotarpio strategijų įgyvendinimo aktualijos, o taip pat pristatė ateinančio finansavimo laikotarpio aktualijų apžvalga, kas vienaip ar kitaip turės įtakos sekančio laikotarpio strategijų krypčių pasirinkimui.

egle

Labai norėtųsi tikėti, jog sekančio laikotarpio Strategijos, kurs dar didesnę pridėtinę vertę savo inovatyvumu, modernumu ir pažangesnėmis investicijomis į žmogų, kurios atlieps šiuolaikišką požiūrį ne tik į aštrias socialines problemas ir jų mažinimą, bet ir kitus svarbius veiksnius: aplinkos tausojimą ar infrastruktūros sukūrimą nepamirštant būtinų investicijų į smulkaus ir socialinio verslo sukūrimą ir plėtrą, bendruomeniškumo ir savanoriškos veiklos skatinimą. Visi tikimės dar aktyvesnio miesto bendruomenės narių įgalinimo ir įtraukimo į projektines veiklas.

Susitikimą organizavo: Kėdainių miesto VVG ir Lietuvos miestų VVG tinklas. Šį renginį finansavo – Kėdainių rajono savivaldybė.

Dėkojame visiems už aktyvų dalyvavimą ir linkime: entuziazmo, nuoširdaus bendradarbiavimo, prasmingų darbų, inovatyvių projektų ir gerų VPS įgyvendinimo rezultatų!

 Kėdainių miesto VVG informacija