stogas

Europos socialinio fondo agentūra įgyvendina kampaniją „Metas keisti“ ir kviečia dalyvauti pilietinių iniciatyvų konkurse. Ši kampanija skirta tam, kad kuo daugiau Lietuvos gyventojų sužinotų apie greta jų vykstančias iniciatyvas ir prie jų prisijungtų, susipažintų su geriausiais tokių iniciatyvų pavyzdžiais ir patys imtųsi veiklos. Šis Kėdainiečių projektas vertas aplinkinių dėmesio, todėl prašome visų dalintis šios gražios iniciatyvos galimybėmis ir padėti šiam projektui laimėti kampanijos „Metas keisti“ prizą. Būtinai atiduokite savo balsą už patikusią iniciatyvą nuo rugpjūčio 16 d. iki rugpjūčio 31 d.  Daugiau informacijos rasite:

https://metaskeisti.lt/iniciatyva/socialines-atskirties-mazinimas-kedainiu-mieste-apjungiant-itraukiant-ir-igalinant-keistis-socialineje-atskirtyje-esancius-asmenis

Kėdainių rajono Moterų krizių centras įgyvendina projektą ,,Socialinės atskirties mažinimas Kėdainių mieste apjungiant, įtraukiant ir įgalinant keistis socialinėje atskirtyje esančius asmenis“. Projekto tikslas - socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų šeimos narių integravimas į visuomenę gerinant socialinius įgūdžius bei teikiant sociokultūrines paslaugas. Kėdainių miesto vietos veiklos grupės dabuotojai lanko projektų vykdytojus, stebi kaip jiems sekasi įgyvendinti veiklas.

Liepos 17d. lankėmes Surviliškio rajone  esančioje sodyboje ,,Gojaus atgaiva", kurioje vyko viena iš projektinių veiklų - socialinės rizikos šaimos narių dienos stovykla.

 gojus

gojus dvi