d7a 8518

Kėdainių moterų klubas kviečia visus norinčius juridinius ar fizinius asmenis kurti ar plėsti verslą Kėdainių mieste ir dalyvauti ES projekto ,,Jaunojo verslo konsultavimas ir informavimas Kėdainių mieste” veiklose, kurios bus vykdomos pagal priemonę 08.6.1-ESFA-T-927 spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas.

MKZ