Bendras

Asociacija ,,Senojo kelio dvaras” pradeda įgyvendinti projekto ,,Socialiniu ryšiu stiprinimas per meno pasaulį ir savęs pažinimą”, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0156, parengto pagal Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos pletros strategijos 1 tikslo, Mažinti socialinę atskirti Kėdainių mieste, 1.2 uždavinio Teikti pagalbą senjorams, neįgaliesiems, pabėgėliams ir kitų socialinę atskirtį patiriančių grupių asmenims integruojant juos į visuomeninį gyvenimą, 1.2.1 veiksmą Kultūriniu, edukacinių veiklų organizavimas (įskaitant pabėgėlių integraciją ir organizacijų bendradarbiavimą su kitų VVG organizacijomis) vaikų dienos stovyklas.

Nuo liepos 13 d. startuoja pirma stovyklos pamaina, kurioje dalyvaus 10 senjorų ir 17 vaikų. Stovykloje dienos užimtumo veiklas ves aktorės Veronika ir Karolina, Kėdainių muzikos mokyklos mokytojai, psichologai. Bus organizuojama meno ir floristinių darbų paroda - pristatymas, kuriamas filmas.

Stovyklautojai dalyvaus įvairiose teatro, šokio repeticijose, patys kurs sceninius kostiumus spektakliui ,,Žemė - mūsų planeta", kurio premiera vyks stovyklos uždarymo metu.

Stovykloje vyks daug ir įdomių veiklų! Ateik ir tu!

pirma

antra

trecia

ketvirta