stogas

Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinės valdybos Kėdainių pirminė organizacija įgvendina projektą „Tyla - ne kliūtis žinoti, suprasti ir bendrauti”, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0155.

Sutartis pasirašyta su Europos socialinio fondo agentūra  2020 m. sausio 29 dieną. 

Projekto tikslas - ugdyti socialinę atskirtį patiriančių negalią turinčių asmenų ir jų šeimos narių bei socialinės rizikos šeimų narių socialinius įgūdžius.

Projekto vykdymo laikotarpis – iki 2022 m. projekto įgyvendinimo trukmė 34 mėnesiai. Projekto metu bus vykdomos  10 veiklų, kuriuose planuojama, jog dalyvaus   70 dalyvių. Projekte didelė dalis veiklų skirta  užimtumo veiklų, kultūrinių veiklų, lietuvių gestų kalbos mokymų vykdymas ir jų pritaikymas  klausos negalią turintiems asmenims.

Projekto vadovė Viktorija Mockutė pasidžiaugė, jog gavus finansavimą bus užtikrintas klausos negalią turinčių asmenų Kėdainių žinių informacijos prieinamumas. Sudarytos sąlygos projekto tikslinei grupei mokytis lietuvių gestų kalbos, taip mažinant kurčiųjų atskirtį, kurtieji ir girdintieji galės dalyvauti kartu veiklose, tenkinti bendravimo poreikį.Įvairios sociakultūrinės veiklos skatins projekto dalyvių užimtumą, kokybišką laisvalaikio praleidimą, užtikrinant veiklos pritaikymą klausos negalią turintiems asmneims.

Projektas finansuojamas iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

 esfa