stogas

Pasibaigus paskutiniam, trečiajam Kvietimui teikti paraiškas gautas tik 1 projektinis pasiūlymas pagal vietos plėtros strategijos Tikslo Nr.1 ,,Mažinti socialinę atskirtį Kėdainių mieste“, 1.2. Uždavinio „Teikti pagalbą senjorams, neįgaliesiems, pabėgėliams ir kitų socialinę atskirtį patiriančių grupių asmenims integruojant juos į visuomeninį gyvenimą“ įgyvendinimui, 1.2.2. Veiksmą „Informacijos sklaida ir tarpininkavimas gaunant socialines bei kitas paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims“. 

 

Džiaugiamės, kad visą pasaulį paralyžiavusi Covid-19 pandemija nesustabdė projektų Kvietimo Nr.3 ir konsultacijų pareiškėjams procedūrų, kuriuose dalyvavo net keletas asmenų. Tikimės, kad suplanuotas projektinių pasiūlymų vertinimas vyks įprasta tvarka (dviem etapais) ir tęsis iki gegužės 28 d. kaip numatyta Kvietimo Nr.3 dokumentų Apraše bei vyks sklandžiai. Linkime sėkmės pareiškėjams!

 

Kėdainių miesto VVG informacija