stogas

Informuojame, jog Kėdainių miesto VVG planuoja Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos pakeitimą, kuris bus atliekamas Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklėse nustatyta tvarka: bus keičiamas 2019 m. parengtas strategijos finansinis planas bei VPS Produkto rodiklių ir jų kiekybinis pokyčio rodiklis ,,Naujų verslų, pradėtų dėl BIVP projektų įgyvendinimo, skaičius“.

 

Įvykdžius du pirmuosius kvietimus gauti 24 projektiniai pasiūlymai, kuriuos įvertinus ir įtraukus į siūlomus finansuoti ir rezervo sąrašus liko nepanaudotas lėšų likutis – 3 683,81Eur. Planuojama sutaupytas lėšas perkelti į 2020 m. vyksiantį Kvietimą Nr.3 (pagal VPS I Tikslo ,,Mažinti socialinę atskirtį Kėdainių mieste“, 1.2. Uždavinio „Teikti pagalbą senjorams, neįgaliesiems, pabėgėliams ir kitų socialinę atskirtį patiriančių grupių asmenims integruojant juos į visuomeninį gyvenimą“, 1.2.2 Veiksmą: „Informacijos sklaida ir tarpininkavimas gaunant socialines bei kitas paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims“), kurio galutinė suma - 15 173,81 Eur.

Dėl teisės aktų pasikeitimo taip pat bus keičiamas VPS Produkto rodiklių ir jų kiekybinis pokyčio rodiklis ,,Naujų verslų, pradėtų dėl BIVP projektų įgyvendinimo, skaičius“ (vyks pakeitimas iš 20 vnt. į 3 vnt.), bei planuojama įgyvendinti 3 projektus iki 50 000 Eur, kurių kiekvienas sukurs po 1 smulkaus ir vidutinio verslo subjektą (SVV).

Siūlymus dėl minėtų VPS pakeitimų galima teikti iki 2020-02-10d. el.p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Strategijos keitimo lyginąmąjį variantą rasite čia:  (finansinio plano lyginamasis variantas;  keičiamas finansinis planas, rodiklių lyginamasis variantas)