Kėdainių miesto VVG 2016-2022m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimas įgauna dar didesnį pagreitį, nes Kvietimo Nr.2 metu pagal 4 veiksmus gauta net 10 projektinių pasiūlymų.

Baigus visų projektinių pasiūlymų vertinimą, 2020-01-13d. Kėdainių miesto VVG valdybos sprendimu patvirtintas siūlomų finansuoti vietos plėtros projektinių pasiūlymų sąrašas Nr. 2 ir papildomas – rezervinių projektinių pasiūlymų sąrašas Nr. 2.1. Sąrašus rasite čia: http://www.kedainiumiestovvg.lt/kvietimai

Pažymėtina tai, jog įtrauktų į siūlomą finansuoti vietos plėtros projektinių pasiūlymų sąrašą Nr. 2 projektų rengėjai įgijo teisę ne konkurso tvarka teikti projektus Agentūrai dėl finansavimo. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog antruoju etapu projektus vertins Esfa Agentūros darbuotojai, kurie ir priims galutinę išvadą ar Kėdainių miesto VVG atrinktas projektas yra tinkamas finansuoti ir kokia galima didžiausia projektui skirti paramos lėšų (ES ir VB) suma.

Kvietimo Nr.1 metu buvo atrinkta projektinių pasiūlymų 493 494,25 Eur. sumai, o Kvietimo Nr.2 metu- 447 926,94. Išviso - 941 421,19Eur., kas sudaro 98,5proc. visų projektams skirtų lėšų.

Linkime visiems sėkmės ir gero starto!