stogas

Dvi dienas, spalio 24-25 d. kaimo turizmo sodyboje „Grand Villa“ (Prienų rajone) vyko Lietuvos 39 miestų vietos veiklos grupėms skirtas seminaras „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (BIVP) strategijų įgyvendinimas“, kuriame dalyvavo Kėdainių miesto VVG darbuotojos: projektų vadovė Kristina Vainauskienė ir koordinatorė Kristina Kulbienė.

Renginį organizavo Vidaus reikalų ministerija ir VšĮ Europos socialinio fondo agentūra siekiant ne tik pasidalinti VPS įgyvendinimo patirtimi, bet ir suteikti dalyviams žinių bei įgūdžių, reikalingų sėkmingam vietos plėtros strategijų įgyvendinimui.

Seminaro metu lektorius G. Sakalauskas inovatyviai pristatė pranešimus susijusius su privačių interesų deklaravimu, derinimu ir konfliktų sprendimu įgyvendinant vietos projektus.

Vėliau vyko Miestų VVG tinklo narių susirinkimas, skirtas naujų narių priėmimui bei pasitarimui dėl naujo finansavimo laikotarpio perspektyvų.

Pranešėja E. Šarkauskaitė supažindino su ateinančio sekančio finansavimo laikotarpio ,,Bendruomenės inicijuota vietos plėtra: 2021–2027 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investavimo kryptys“ galimybių, kurios buvo aptartos viešoje dalyvių diskusijoje.

Dėkojame visiems renginio organizatoriams už puikų renginio formatą bei nuoširdų bendravimą, kuris ne tik stiprina tarpinstitucinį bendradarbiavimą, bet ir užtikrina siekiamų bendro darbo rezultatų efektyvumą.