stogas

Kėdainių miesto vietos veiklos grupės valdybos nariai kviečiami liepos 25 d. 15 val. dalyvauti valdybos narių posėdyje, kuris vyks Kėdainių miesto VVG biure, adresu: Pirmūnų g. 13 A, Kėdainiai. Visų narių dalyvavimas būtinas.
 
Darbotvarkė:
1. Dėl valdybos narių pirmininko išrinkimo;
2. Dėl vietos plėtros strategijos (neesminių pakeitimų) tvirtinimo;
3. Kiti klausimai.
3.1. Dėl projektų atrankos sąrašų vertinimo.
 
*Darbotvarkė gali būti keičiama