Europos socialinio fondo agentūra gegužės 23d. pakvietė projektų vykdytojus į seminarą pagal priemones Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ ir Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas". Šių priemonių tikslas – įgyvendinant vietos plėtros strategijas padidinti miestų bendruomenių socialinę integraciją ir pagerinti šių bendruomenių narių padėtį darbo rinkoje.

Seminare dalyvavo bei patirties sėmėsi dvi Kėdainių miesto VVG darbuotojos. Seminaro metu vyko informacijos pristatymas temomis: Projektų administravimas; Duomenų mainų svetainė; Projektų įgyvendinimas ir Viešųjų pirkimų vykdymas. Diskusijų metu buvo kalbama apie projekto pirmuosius žingsnius, sutarties keitimo sąlygas, rodiklių pasiekimus, patikras, dažniausiai vykdomas klaidas ir tt.

Dėkojame Europos socialinio fondo agentūros darbuotojams už galimybę dalyvauti seminaruose.