stogas

Kėdainių miesto vietos veiklos grupė kviečia pareiškėjus teikti projektinius pasiūlymus pagal Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos 1. Tikslo ,,Mažinti socialinę atskirtį Kėdainių mieste“ 1.1. Uždavinį ,,Integruoti socialinę atskirtį patiriančius asmenis ir jų šeimos narius į visuomenę“.

1.1.1. Veiksmui ,,Socialinę atskirti patiriančių asmenų ir jų šeimos narių, iš socialinės rizikos šeimų, socialinių įgūdžių ugdymas“ skirta lėšų suma – 135 531,00 Eur. Maksimali projekto vertė – 45 177,00 Eur.

1.1.2. Veiksmui ,,Socialinę atskirti patiriančių asmenų ir jų šeimos narių užimtumo veiklų (sporto, dienos stovyklų, socialinių įgūdžių ugdymo mokymų, dalyvavimo įvairiose sociokultūrinėse ir kt. veiklose) organizavimas“ skirta lėšų suma 158 775,00 Eur. Maksimali projekto vertė – 52 925,00 Eur.

1. Tikslo ,,Mažinti socialinę atskirtį Kėdainių mieste“ 1.2. Uždavinį „Teikti pagalbą senjorams, neįgaliesiems, pabėgėliams ir kitų socialinę atskirtį patiriančių grupių asmenims integruojant juos į visuomeninį gyvenimą“.

1.2.1. Veiksmui „Kultūrinių, edukacinių veiklų organizavimas (įskaitant pabėgėlių integraciją ir organizacijų bendradarbiavimą su kitų VVG organizacijomis)“ skirta lėšų suma – 243 430,00 Eur. Maksimali projekto vertė – 40 572,00 Eur.

1.2.2. Veiksmui „Informacijos sklaida ir tarpininkavimas gaunant socialines bei kitas paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims“ skirta lėšų suma – 11 490,00 Eur Maksimali projekto vertė – 11 490,00 Eur.

Pareiškėjas privalo savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis (savivaldybių biudžeto ir (ar) privačiomis lėšomis) ir (arba) nepiniginiu įnašu prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 8 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Paraiškos gali būti teikiamos nuo 2019 m. gegužės 2 d. 13 val. iki birželio 14 d. 15 val. Teikiant projektinis pasiūlymas paštu, pašto žyma (išsiuntimo data) turi būti ne vėlesnė kaip iki 2019-06-14 (imtinai).

Informacija ir konsultacijos teikiamos nuo 2019 m. gegužės 2 d. iki birželio 14 d. mob. tel: tel. +370 677 72888; +370 617 34720; el.p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.., o taip pat atvykus adresu Pirmūnų g. 13A, Kėdainiai.

Būsimi pareiškėjai kviečiami dalyvauti projektinių pasiūlymų rengimo, tinkamų išlaidų tinkamumo, projektų idėjų generavimo mokymuose. Mokymai I grupei vyks: gegužės 3,7d. ir birželio 6,11d., II grupei: gegužės 23,24d. ir birželio 6,11d. Būtina išankstinė mokymų dalyvių registracija el.p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Daugiau informacijos skelbiama interneto svetainėje: http://www.kedainiumiestovvg.lt/kvietimai