Kitataučių imigracija – neišvengiama visuomenės kaitos būklė visame pasaulyje. Ji turėtų būti suvokiama kaip savaime suprantamas procesas, kurio metu šalį pasiekia žmonės, turintys teisę sukurti šeimas, rinktis gyvenamąją vietą, mokėti mokesčius, dirbti, turėti tokias privilegijas, kokias turi visi likę visuomenės nariai.

Netrukus startuosiančio pirmojo kvietimo teikti projektinius pasiūlymus metu (gegužės/ birželio mėn.) Kėdainių miesto vietos veiklos grupė planuoja rinkti projektus, susijusius su pabėgėlių integracija į vietos bendruomenę, darbo rinką ir visuomeninį gyvenimą.

Būsimuose projektuose galėtų būti siekiama palengvinti darbingų pabėgėlių integraciją į plačią visuomenę. Juk vis dar lieka neaišku, kaip visuomenė priima pabėgėlius? Su kokiais sunkumais jie susiduria mūsų mieste, šalyje? Kokie būtų svarbiausi bei reikšmingiausi veiksmai? Kuo šaliai naudinga imigracija? ir tt.

Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamentas, įvertinęs susidariusią situaciją dėl pabėgėlių klausimo įgyvendinant vietos plėtros strategijas ir atsižvelgdamas į tai, jog net 33 strategijos iš 39 atrinktų finansuoti, yra skirtos ir pabėgėlių socialinei integracijai, pateikė informaciją, dėl minėtos tikslinės grupės asmenų įtraukimo į projektinę veiklą svarbos. Daugiau informacijos galite rasti čia.

Reaguodamas į Miestų vietos veiklos grupių tinklo iškeltas problemas, jog  projektų vykdytojai galimai neturi informacijos, ar strategijos įgyvendinimo teritorijoje gyvena pabėgėlių ir pan., departamentas pateikė rekomendacinius atsakymus, dėl šios informacijos svarbos ir veiklų įgyvendinimo būtinumo. Daugiau informacijos galite rasite čia.