Kviečiame Kėdainių miesto VVG narius dalyvauti visuotiniame ataskaitiniame narių susirinkime, kovo 25d. 15val.

 

               Darbotvarkė:

1. Dėl Kėdainių miesto VVG veiklos ataskaitos už 2018 m. tvirtinimo.

2.  Dėl Kėdainių miesto VVG finansinių ataskaitų rinkinio už 2018 m. tvirtinimo.

3.  Dėl dalinių visuotinio narių susirinkimo teisių perdavimo VVG valdybai.

4. Dėl  vietos plėtros strategijos keitimo tvirtinimo teisių perdavimo VVG valdybai.

5.  Dėl Kėdainių miesto VVG buveinės vietos pakeitimo.

6. Kiti klausimai:

6.1. Dėl įstojimo į Lietuvos miestų VVG tinklą.

 

               *Darbotvarkė gali būti keičiama