2018 m. liepos mėnesį LR Vidaus reikalų ministerija įtraukė Kėdainių miesto vietos plėtros strategiją į finansuojamų sąrašą, kurios įgyvendinimui skyrė – 1 055 675,87 Eur. sumą.

Šiemet, sausio 23 dieną, LR Vidaus reikalų ministerija pasirašė sekančio, miesto strategijos administravimo projekto sutartį.

Sausio 30 dieną Kėdainių miesto vietos veiklos grupės valdybos sprendimu nutarta į Kėdainių miesto vietos veiklos grupę, strategijos įgyvendinimo laikotarpiui, įdarbinti tris darbuotojas, turinčias ES projektų administravimo ir įgyvendinimo patirties. VVG kolektyvas - pasirengęs miestelėnams suteikti reikiamą informaciją bei padėti įgyvendinti norimas projektines idėjas, atitinkančias vietos plėtros strategijos tikslus. Pirmasis paraiškų rinkimo kvietimas planuojamas gegužės/birželio mėnesiais.

Pagrindinės strategijos kryptys: socialinės atskirties mažinimas, užimtumas, neformalus švietimas, verslumo skatinimas. Pareiškėjais galės būti: visi Kėdainių mieste registruoti ir veiklą vykdantys juridiniai asmenys bei filialai (nevyriausybinės, bendruomeninės organizacijos, verslo atstovai ir savivaldybė). Daugiau informacijos bus skelbiama parengtuose projektų finansavimo salygų aprašuose.

Įgyvendinant 2016-2022 m. Kėdainių miesto vietos plėtros strategiją bus siekiama kuo plačiau įtraukti visuomenę į savanoriškų veiklų vykdymą ir bendradarbiavimą su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis.

Kėdainių miesto VVG laukia nelengvi iššūkiai: vos per kelis metus įgyvendinti strategijos tikslus ir 100 proc. pasiekti planuojamus rodiklius.

Kovo -balandžio mėnesiais planuojama kėdainiečiams organizuoti viešą Kėdainių miesto VVG vietos plėtros strategijos ir parengtų finansavio sąlygų aprašų pristatymą. Informacinio renginio metu bus aptartos strategijoje numatytos įgyvendinti veiklos bei vietos pareiškėjų dalyvavimo galimybės. Sekite naujienas ir informaciją mūsų svetainėje.

Kėdainių miesto VVG