Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šiuo metu yra paskelbęs šiuos projektų finansavimo konkursus:

1. Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2019 metais finansuojamų projektų konkursą (toliau – Konkursas).

Konkurso tikslas – paremti projektus, kurie įvairiais būdais ir metodais plėtoja Lietuvos ir Ukrainos jaunimo draugišką bendradarbiavimą bei ugdo jaunimo socialines kompetencijas.

Finansuojamos veiklos :

  • Europinių vertybių populiarinimas, skleidžiant patirtį ir prisidedant prie integracijos į euroatlantines struktūras, bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Ukrainos stiprinimas Europos Sąjungos, NATO ir ESBO organizacijų veiklose;
  • bendro istorinio ir kultūrinio paveldo identifikavimas, analizė ir populiarinimas jaunimo tarpe per jaunimo įgyvendinamas veiklas (pvz., per UNESCO ir kitų Jungtinių Tautų agentūrų tikslus ir programas);
  • pilietinio švietimo veiklos jaunimo tarpe, remiant savanorišką veiklą ir socialinę antreprenerystę;
  • Europos Sąjungos iniciatyvos „Europos rytų partnerytės“ veiklų dešimtmečio populiarinimas ir informacijos apie programos pridėtinę vertę sklaida.

Programų priėmimo pradžia2019 m. sausio 18 d.

Programų priėmimo pabaiga2019 m. vasario 19 d.

Didžiausia vienai programai galima skirti lėšų suma vieniems metams – 15 000 Eur.
Mažiausia vienai programai galima skirti lėšų suma vieniems metams – 1 500 Eur.

Konkurso dokumentus galite rasti čia: https://jrd.lt/naujienos/jrd-veiklos-naujienos/skelbiamas-lietuvos-ir-ukrainos-jaunimo-mainu-tarybos-lesomis-2018-metais-finansuojamu-projektu-konkursas-3

2. Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2019 metais konkursą (toliau – Konkursas).

Konkurso tikslas – užtikrinti atstovavimą užsienio lietuvių jaunimo interesams bei stiprinti užsienio lietuvių jaunimo organizacijas, kad būtų skatinama jų veiklos kokybė, plėtra ir sudarytos sąlygos ugdyti užsienio lietuvių jaunimo bei užsienio lietuvių jaunimo organizacijų kompetencijas.

Konkurso būdu finansuotina viena iš šių veiklos formų:

  • užsienio lietuvių jaunimo organizacijų vienijimas, užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklų koordinavimas;
  • kitų projektų, įgyvendinamų užsienio lietuvių jaunimo organizacijų, arba įgyvendinamų kartu su partneriu (-iais) vykdymas.

Paraiškų priėmimo pabaiga – 2018 m. vasario 18 d. 23 val. 59 min. (Lietuvos Respublikos laiku).

Projektų biudžetas:

  • teikiant paraišką veikloms, nurodytoms Nuostatų 8.1 papunktyje, didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 26 000 (dvidešimt šeši tūkstančiai) Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 5 000 (penki tūkstančiai) Eur.
  • teikiant paraišką veikloms, nurodytoms Nuostatų 8.2 papunktyje, didžiausia vienam projektui galima skirti suma 6 000 (šeši tūkstančiai) Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti suma – 500 (penki šimtai) Eur.

Konkurso dokumentus galite rasti čia: https://jrd.lt/naujienos/jrd-veiklos-naujienos/skelbiamas-uzsienio-lietuvi-jaunimo-organizacij-veiklos-projekt-finansavimo-2019-m-konkursas

Informacija parengta pagal Jaunimo reikalų departamento informaciją, www.jrd.lt