Nuo 2019 m. sausio 1 d. NVO gali prarasti paramos gavėjo statusą, jei ji neatitiks minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų.

Kviečiame susipažinti su įstatymu: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/91e92fd07c4b11e8ae2bfd1913d66d57?fbclid=IwAR2lXwtioeQm48wpQR2Q5DgAQYVFgET7JbpqJLsMm1WM-nuRtvERP8P5S6U

Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo Asociacijų įstatymo pakeitimai, kurie keičia atskaitomybės nuostatas.

Kviečiame susipažinti ir vadovautis: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a9545d80658e11e8ac27abd8fa093003?fbclid=IwAR3eklE5lgRFkeeXDUbpFD90qsWK1zvzdhXMVAmWPHdfpPB18NnGBzOqIOI